Μαρμαροποδιές Βεροίας 002

Μαρμαροποδιές Βεροίας 002, προς 39€ το τετραγωνικό συν ΦΠΑ